Kyrkovalet

2017-09-17 Hela dagen

Mycket viktigt att ni alla går och röstar. Också viktigt att ni uppmanar alla i er omgivning att gå och rösta.