AB Karlskronahem

VD Per Myrbeck
0455-30 49 05
per.myrbeck@karlskronahem.se

AB Karlskronahem
Box 554
371 23 Karlskrona

Besöksadress: Norra Smedjegatan 12
Telefon: 0455-30 49 00
Fax: 0455-30 49 59
info@karlskronahem.se
Karlskronahems webbplats                                                                                                                                            Karlskronahems ledamöter i förtroendamannaregistret

AB Karlskronahem är det ledande bostadsföretaget i Karlskrona och förvaltar nära 4 000 hyreslägenheter och cirka 500 äldrebostäder. Bostäderna är spridda över hela kommunen. Karlskronahem ska utan enskilt vinstintresse, men med god affärsmässighet, tillgodose behovet av prisvärda och attraktiva lägenheter och lokaler av god kvalitet samt stå för fin service till de boende.

Bolaget har under flera år genomfört extra underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet för att hålla fastigheterna i bra skick.

Sedan bolaget bildades 1997 har kraftfulla insatser gjorts för att förbättra ekonomin vilket också har resulterat i positiva årsbokslut. Bland nysatsningarna märks de nya lägenheterna och äldrebostader som byggts på kv. Adelsten, på Trossö. Nybyggnationen som genomfördes med en ny upphandlingsmetod gav bra bostäder till ett mycket rimligt pris. Projektet har särskilt uppmärksammats av Boverkets Byggkostnadsforum som ett särskilt lyckat projekt.