Affärsverken Karlskrona AB

VD Tomas Eriksson 
tomas.eriksson@affarsverken.se

Affärsverken
Box 530
371 23
Karlskrona

Besöksadress:
Norra Smedjegatan 53
Växel: 0455-783 00
Kundservice: 0455 783 75
Fax: 0455-806 15
info@affarsverken.se

Affärsverkens ledamöter i förtroendemannaregistret

Affärsverkens webbplats 

Affärsverken AB är ett Karlskronabaserat företag som ägs av AB Karlskrona Moderbolag.

Affärsverken började leverera elkraft 1907 till kommunens invånare. Med elektricitet som bas har vi byggt ut vår verksamhet så att den idag omfattar många samhällsviktiga tjänster som Elnät, Elhandel, Värme, Renhållning, Stadsnät och Båttrafik.

Vår bas är Karlskrona, men för vår elhandel är marknaden nationell. Vi arbetar med infrastruktur och ny teknik, med ett grundläggande miljö- och affärstänkande. Vi arbetar inom ett brett spektrum av samhällsviktiga tjänster, men för våra kunder är vi ett och samma företag. Trygghet och närhet är våra nyckelord i detta arbete.

Affärsverken Energi AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget ska bedriva handel med energi. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja en god elförsörjning. Bolaget ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.

Affärsverken Elnät AB är ett dotterbolag till Affärsverken AB. Bolaget bedriver elnätsverksamhet och ägs till 100 % av Affärsverken Karlskrona AB.