Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden har som huvuduppgift att driva och samordna arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor.

Nämndens arbetar med att skapa egna förutsättningar för människor som av olika skäl inte finns på den reguljära arbetsmarknaden att komma till arbete med egen försörjning. Detta sker i form av individuellt utformade insatser. Till exempel genom stöd, rehabilitering, arbetsträning, vägledning eller kompetensutveckling. Insatserna sker via Ameca, Bubbetorps gård och Navigatorcentrum.

Nämnden svarar för att kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare bedrivs enligt skollag och förordningar. Uppdraget innebär bland annat att ge behörighet för högre studier, matcha arbetslivets kompetensbehov, ge förutsättningar för ett livslångt lärande och möjliggöra yrkesväxling.

Mötestider

Protokoll och kallelser

Arbetsmarknadsnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret