Extern valberedning

Den externa valberedningen är en  valberedning för riksdag, landstings- och kommunfullmäktigelistor samt för övriga landstings- och kommunala uppdrag. Valberedningen ansvarar också för beredning av eventuella kompletteringsval (när det gäller kommunala uppdrag) under pågående mandatperiod.

I den externa valberedningen ingår:
Dan Lundkvist (ordförande)  – ersättare Mats Fagerlund
Camilla Persson  – ersättare Birger Wernersson
Ann Aldinge – ersättare Anna Strömqvist
Lotta Holgerssonl – ersättare Anita Håkansson
Ingemar Toresten – ersättare Lars Brissmalm

Roland Andreasson  (Arbetarkommunens styrelses representant)  – ersättare Lisbeth Bengtsson
Peter Johansson (Kommunfullmäktigegruppens representant)
Helene Gustafsson (ombudsman)