Intern valberedning

Den interna valberedningen väljs på årsmötet och är en valberedning för poster inom partiet till exempel Arbetarkommunens styrelse.

I den interna valberedningen ingår:

Ordförande: Peter Bergquist

Ledamöter: Marcus Gadd, Maja Heller, Lotta Holgersson, Laila Karlsson, Claes-Urban Persson och Angela Sandström