Drift- och servicenämnden

Drift- och servicenämnden har hand om kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice, vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar. Nämnden svarar för olika interna stöd- och servicefunktioner till kommunens övriga nämnder.

Drift- och servicenämnden är också trafiknämnd och arbetar genom ett trafikutskott.

Drift- och servicenämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli och oftast är sammanträdena på en tisdag. Sammanträdena är offentliga och äger rum i konferensrummet Freden i kommunhuset på Östra Hamngatan 7B. (med reservation för eventuella förändringar).

Mötestider 

Protokoll och kallelser drift- och servicenämnden 

Drift- och servicenämndens ledamöter i förtroendemannaregistret 

Drift- och servicenämndens taxor 2016, pdf 170 KB 

Drift- och servicenämndens ansvar, pdf, 17 KB
Trafikutskottets ansvar i drift- och servicenämnden, pdf 8 KB 
Drift- och servicenämnden ansvarar för många av de områden som tidigare ingick i tekniska nämndens ansvar.