Fridlevstad-Tving S-Förening

Vår Styrelse

 • Ordförande – Åke Håkansson
 • Kassör – Ewy Svensson
 • Ordinarie ledamot – Jörgen Anehäll
 • Ordinarie ledamot – Eva Strömqvist
 • Ordinarie ledamot – Anna Strömqvist
 • Ordinarie ledamot – Kerstin Jonasson
 • Ordinarie ledamot – Inga-Lena Åbom
 • Ersättare – Anita Ivarsson
 • Ersättare – Anne Ulvhuvud
 • Ersättare – Thomas Karlsson
 • Revisor – Majli Karlsson
 • Revisor – Karl-Erik Håkansson
 • Revisor ersättare – Karl-Ivar Lilja
 • Fanbärare – Åke Håkansson