Funktionsstödsnämnden

Funktionsstödsnämnden, FSN, är kommunens beslutande organ i funktionshinderfrågor med 13 ledamöter.

Funktionsstödsnämnden ansvarar bland annat för kommunens stöd, service och omsorg samt hälso- och sjukvård till personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Funktionsstödsnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, oftast på onsdagar. Sammanträdena är offentliga.

Mötestider

Protokoll och kallelser funktionsstödsnämnden 

Funktionsstödsnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF), tidigare Kommunala Handikapprådet, är ett råd för samråd och ömsesidig information på kommunnivå mellan kommunen (politiker från samtliga nämnder) och företrädare för handikappföreningar.

Ledamöter Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Protokoll Kommunala rådet för funktionshinderfrågor