Moderbolaget

VD Carl-Martin Lannér
Telefon: 0455-32 11 40
kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se

vice VD Helen Wolf
Telefon: 0455-30 44 21

AB Karlskrona Moderbolag äger och förvaltar samtliga aktier i dotterbolagen Affärsverken Karlskrona AB (med dotterföretaget Affärsverken energi AB),
AB Karlskronahem, Kruthusen företagsfastigheter AB samt Utveckling i Karlskrona AB.

Bolaget samordnar dotterbolagens verksamhet dels inom koncernen och dels i möjlig mån med kommunens övriga verksamhet.

Moderbolagets ledamöter i förtroendamannaregistret