Arbetsmarknadsnämnden är ny för denna mandatperiod, med en ännu nyare ordförande(s) och vice ordförande(fp). Uppdraget är tydligt- Minska arbetslösheten!

För att kunna genomföra detta behöver man kunna överblicka helheten och göra tidiga insatser. Den sista pusselbiten för att nå helheten kommer på plats till våren, då det ekonomiska biståndet flyttas över till vår förvaltning. I dagsläget arbetar vi med tidiga insatser som att ha en resurs som söker upp unga som hoppar av skolan, Navigatorcentrum för unga arbetslösa, möjligheter att komplettera betyg och liknande via vuxenutbildningen och mycket mera. Vi har integrationsansvaret och det innebär allt som att hantera bostäder för nyanlända, SFI, kunskapsinventering, praktikplatser för språkträning, språkvän, Café Pratbubblan och ännu mycket mer.

Vi har från riksnivå fått en hel verktygslåda med olika arbetsmarknadsåtgärder och jobbar för att få kommunen och andra aktörer till att använda verktygen i en verkstad, dvs att ta sig an praktikanter, trainees, extratjänster osv, för att skapa ingångar till arbete eller intresse för att utbilda sig. I januari räknar vi med att öppna Integrationscentrum, vilket kommer att finnas på översta våningen i den byggnad där Arbetsförmedlingen ligger. Här är det konceptet ”En väg in” för nyanlända, som ska vara vägledande. I januari startar vi dessutom ”Mötesplats i samverkan med andra myndigheter” vilket är något av en fjäder i hatten för vår kommun, att vi blivit en av utsedda kommuner som ska arbeta på detta sättet för att korta ledtiderna för nyanlända i etablering. På fd Bubbetorp har vi Arbetsmarknadscentrum, där vi framförallt arbetar med fokus på de som står långt ifrån arbetsmarknaden ibland annat projektet Skapa 2.0. Ett individbaserat arbetssätt, där man ger de långtidsarbetslösa förutsättningar till att ta sig vidare. Orosmoln är att Navigatorcentrum och Skapa 2.0 är projekt vars stöd försvinner efter 2017 och 2018 och vi behöver klara den finansieringen framöver, framförallt då det är verksamheter som riktar sig särskilt till nämnden prioriterade grupper, unga vuxna och nyanlända.

Glädjande är att vår personal är hängivna och brinner för uppgiften, man kan riktigt känna dynamiken på de olika arbetsplatserna.

/Lisbeth Bengtsson, Arbetsmarknadsnämndens ordförande