Hej Kamrater.

Här följer en kort beskrivning av vad vi i Funktionsstödsnämnden arbetar med för tillfället. Funktionsstödsnämnden är det nya namnet på vad som tidigare hette handikappnämnden. Om jag skulle förklara nämnden med ett ord skulle det bli ”rörlig”. Med rörlig menar jag att vad som helst kan hända när som helst. Olyckan kan snabbt vara framme och den kan medföra att en eller flera personer plötsligt kan vara i behov av stödinsatser. I en rörlig nämnd är det enligt vår mening extra viktigt att ha personal som mår bra och som trivs på sitt arbete. När den nya majoriteten tillträdde efter valet beslutade vi oss därför för att prioritera upp arbetsmiljöarbetet. S-gruppen i Funktionsstödsnämnden för ofta diskussioner om hur vi kan jobba för att bli en mer attraktiv arbetsgivare för våra hårt arbetande medarbetare och för att lättare kunna rekrytera nya medarbetare i framtiden. Bland annat har vi bett om att få vara pilotförvaltning i projektet ”heltid som norm”.

Nyligen öppnade vi ett nytt, efterlängtat särskilt boende. Det nya boendet ligger på Gullberna och invigning kommer ske snart – så håll utkik!

Ha en fortsatt härlig höst!

S-gruppen i Funktionsstödsnämnden

Genom

Tomas Karlsson