Hej!

Nu har Luciafirandet passerat och snart stundar julafton innan vi rundar av 2016. Jag kan konstatera att 2016 gick i rasande takt och vi har lyckats hantera en mängd stora och avgörande frågor för kommunens utveckling.

Det är glädjande att kommunfullmäktige fattat beslut om att införa heltid som norm, vilket innebär att alla nya tjänster från den 1 januari 2017 ska vara på heltid. De personer som idag har deltidstjänster kommer under de närmsta åren omvandlas till heltidstjänster. I båda fallen har alla rätt att ansöka om önskad sysselsättningsgrad. I vår budget tog vi också beslut om att ge jobbgaranti för alla elever som går ut omvårdnadsprogrammet i Karlskrona kommun. Dessa två beslut anser jag stärker Karlskrona kommun som arbetsgivare. Skolinvesteringarna fortsätter, under året har vi invigt Nättraby skolan och Tullen skolan får under 2017 ytterligare lokaler för att kunna möta det stora behovet av fler utbildningsplatser. Samhällsbyggnadsprocessen har stärkts upp under året och vi kan nu alla följa förvandlingen av bland annat Pottholmen. Vi har valt att utöka kollektivtrafiken på sjön och ser att efterfrågan ökar, under nästa år hoppas jag att vi kan erbjuda ytterligare linjer från öarna till Trossö. Bredbandsinvesteringarna fortsätter även nästa år och vi jobbar tillsammans med Affärsverken för att få full täckning över hela kommunen. Detta är ett axplock av årets händelser, mycket mer har givetvis skett och kommer att ske!

Vi håller hårt i ekonomin och har som mål att sänka kommunens lån och investera genom egna resurser, alternativt låta externa aktörer investera i exempelvis bostadsbyggandet. Vid oktoberprognosen väntas kommunens resultat uppgå till + 76,3 mnkr för 2016 och det resultatet möjliggör planerade investeringar under kommande år.

Tillsammans med näringslivsavdelningen planerar vi vårens företagsbesök och första anhalt blir företagen på Gräsvik. Förutom det har jag bland annat bjudit in pensionärsorganisationer till fika i Folkets Hus. Det ger oss en fin möjlighet att berätta om kommunens utveckling och lyssna till åsikter hos seniorerna.

Jag vill önska er en God jul och ett Gott nytt år!

Patrik Hansson, Kommunstyrelsens ordförande

 

Gästskribent ordförande för Socialdemokraterna Karlskrona

God jul kära partivän!

Nu närmar sig julen och 2016 går mot sitt slut. Vi kan konstatera att ännu ett år har passerat där vi socialdemokrater har regerat landet. Ett år av intensivt arbete med att utveckla vår samhällsmodell. Vi har i statsbudgeten för 2017 presenterat ytterligare ett antal reformer för ett mer jämlikt Sverige. Dessa reformer innebär bland annat höjt flerbarnstillägg, bättre villkor för långtidssjuka, höjt allmänt tandvårdsbidrag, höjd inkomstgräns i bostadsbidraget och höjt lönebidragstak.

En annan viktig prioritering i budgeten är regeringens rekordsatsning på bostadsbyggande med målet att nå samma byggtakt som under miljonprogramsåren. Det sker också stora satsningar på välfärden. I budgeten för 2017 får kommunerna 10 miljarder i ökat stöd till välfärden. De samlade välfärdssatsningarna från regeringen sedan 2015 motsvarar sammanlagt över 30 000 fler medarbetare i vården och skolan. Sverige har även under det senaste året haft högre tillväxt än både USA och andra europeiska länder. Just nu har 120 000 fler människor jobb än när regeringen tillträdde. Det går helt enkelt riktigt bra för Sverige. Samtidigt lever vi i en orolig värld och de senaste åren har varit ett brutalt bakslag för freden. En så markant ökning av krig i världen har vi inte sett sedan 1960-talet. Just nu pågår cirka femtio väpnade konflikter.

VI måste göra allt vi kan för att verka för fred och det är därför mycket bra att Sverige under 2017 kommer att ha en plats i FN:s säkerhetsråd. Med Margot Wallström i spetsen kommer Sverige återigen bli en av världens mest betydelsefulla fredsmäklare. Och kunna driva på för en global fredsagenda i Olof Palmes och Anna Lindhs anda. Med dessa avslutande ord vill jag tacka för 2016 och önska dig en god jul och ett gott nytt år!

Hälsningar Magnus Manhammar, ordförande för Socialdemokraterna Karlskrona