På uppdrag av den externa valberedningen ber Arbetarekommunen er att inkomma med nominering enligt nedanstående.

Det är av yttersta vikt att vi hela tiden är mannade i våra nämnder och bolag så att vi kan rösta igen våra förslag. Vi är därför tacksamma om ni ute i S-föreningarna eller som enskilda medlemmar gör allt för att hitta personer som ni anser skulle kunna bidra i positiv anda och som är intresserade.

Följande uppdrag behöver nomineringar:

Nämnd/bolag                          Valnämnden

Förtroendevald som lämnat  Maja Heller (Lämnat in avsägelse 2017-05-12)

Uppdrag                                 Ersättare

Nuvarande fördelning            Ordinarie: 2 män och 1 kvinna– Ersättare 0 män och 1 kvinna

Var vänliga och maila era nomineringar till rikard.j@socialdemokraterna.se

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Socialdemokraterna i Karlskrona

PS. Anledningen till att vi inte skriver ut om det är en ledamot eller en ersättare som söks till de olika uppdragen, är att det är fastställt sedan tidigare att vi använder oss av metoden att flytta upp de kvarvarande förtroendevalda ett steg. Exempel: Om en ledamot lämnar, så går förste ersättare upp som ordinarie (en tredjeersättare blir andreersättare osv). Endast undantagsvis kan valberedningen föreslå medlemsmötet att förbigå denna regel. Det kan t.ex. hända när en förtroendevald inte vill bli uppflyttad eller då en nominerad har så stor kompetens inom nämndens arbetsområde att man anser att det skulle gynna nämndens arbete att göra den nominerade till ordinarie. DS.