Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden, ÖFN, har 5 ledamöter och har det kommunala ansvaret för att regler och lagar efterföljs enligt föräldrabalken (FB).

Verksamheten är lagstadgad och obligatorisk i samtliga Sveriges kommuner. Nämnden skall verka för att skapa förutsättningar och hjälp för behövande personer utifrån FB regelverk.

Överförmyndarnämnden sammanträder en gång i månaden, utom i juli. Sammanträderna är inte offentliga.

Mötestider

Överförmyndarnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Läs mer om överförmyndarverksamheten