Räddningstjänsten Östra Blekinge

Tf räddningschef Claes Nicklasson

Blekingegatan 1
371 34 Karlskrona
Telefon: 0455-30 39 80
Larmnummer: 112
Fax: 0455-30 39 70
raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

Räddningstjänstens webbplats 

Räddningstjänstens ledamöter i förtroendamannaregistret

Räddningstjänsten Östra Blekinge (RÖB) är ett kommunalförbund som bildats av Ronneby och Karlskrona kommuner.
Förbundet skall bland annat organisera en för de bägge kommunerna gemensam räddningstjänst och ansvara för förebyggande åtgärder mot brand, samt annan olycks- och skadeförebyggande arbete som i egenskap av myndighet åvilar kommunerna.
Förbundet finns representerat på 11 brandstationer.