Socialnämnden

Socialnämnden
Socialnämnden, SN, är kommunens beslutande organ i sociala frågor med 11 ledamöter.

Socialnämndens övergripande målsättning är att alla Karlskrona kommuns invånare ska leva sina liv i social och ekonomisk trygghet.

Socialnämnden sammanträder ungefär en gång i månaden, utom i juli, oftast en måndag. Sammanträdena är offentliga och äger rum på Vuxensektionen, Ö:a Vittusgatan 9 B. Lokal Viborg 1

Mötestider

Protokoll och kallelser socialnämnden

Socialnämndens ledamöter i förtroendemannaregistret

Socialnämndens målprogram, word-fil 40 kB