Styrelsen

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona

Styrelsen för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs för en tid om två år. Antalet ledamöter är 11st. Styrelsen väljs av årsmötet. Efter årsmötet 2016 är består styrelsen av följande ledamöter:

Ordförande

Magnus Manhammar

Vice ordförande

Elina Gustafsson

Kassör

Rikard Jönsson

Ledamöter:

Roland Andreasson

Lisbeth Bengtsson

Chatarina Holmberg

Jan-Anders Lindfors

Katarina Möller

Eva Strömqvist

Sattar Zad

Linda Ekström

Adjungerade:

Helene Gustafsson (ombudsman)

Lenita Karlsson (politisk sekreterare)

Tove Christensen (SSU)

Nargiz Qazi (SSU)