Utvecklings i Karlskrona AB

VD Thomas Peters
thomas.peters@karlskrona.se
0455-30 52 25

c/o Turistbyrån
Stortorget 2
371 34 Karlskrona
Utveckling@karlskrona.se                                                                                                                                                          Utveckings i Karlskronas ledamöter i förtroendamannaregistret
Bolaget marknadsför Karlskrona för både besökare och näringsidkare. Uppdraget är att göra Karlskrona till en långsiktig, hållbar och attraktiv destination och etableringsort.