Vår politik

Karlskrona är på många sätt fantastiskt. Vi bor och lever i en öppen stad vid ett öppet hav. Vi har närhet till havet, landsbygden och skogsbygden. Alla har vi våra smultornställen någonstans i kommunen. Många av oss känner att det är här vi vill bo resten av våra liv. Vi socialdemokrater vill kunna välkomna nya Karlskronabor till en öppen, mångkulturell och tolerant kommun. Karlskrona är porten till Syd- och Östeuropa med enorma möjligheter inom affärs/företags-, turism- och kulturområdet. Vi är övertygade om att en politik som förenar rättvisa och tillväxt, trygghet och utveckling – inte varken eller – är vägen till framgång. Tillsammans kan vi nå längre än vad var och en av oss ensamma förmår.

Visst ser vi att det går bra för vårt Karlskrona inom vissa områden men vi ser också att det är något som håller på att gå sönder, någonting som är på väg att gå riktigt galet. Vi har landets högsta ungdomsarbetslöshet, rekordhöga utbetalningar av socialbidrag, skolresultat som inte lyfter, omsorgspersonal som bågnar under en orimlig arbetsbelastning, rektorer som flyr och kommunens ekonomi är ytterst svag. Vi har sett för mycket av interna bråk och politiskt käbbel. Karlskrona behöver istället mer av samarbete och gemensamma lösningar.

Vi är helt övertygade om att Karlskrona kan bättre – om vi bara bestämmer oss för det. Men det kommer att krävas ett hårt och tålmodigt arbete med tydliga politiska prioriteringar. Karlskrona behöver en ny färdriktning, en ny politik och en ny politisk ledning. I detta framtidskontrakt presenterar vi vår väg för Karlskronas framtid.

Karlskrona behöver ett majoritetsstyre med mycket tydligt framtidsfokus inom några avgränsade områden. Det gäller tillväxtfrågorna, utbildningsfrågorna och ledarskapet med ordning och reda i ekonomin. Vi är redo att samarbeta med alla partier som har samma grundläggande värderingar om alla människors lika värde som vi och som vill vara med och bära Karlskrona in i framtiden. Tillsammans skapar vi förändring!

Får Socialdemokraterna ditt förtroende att leda kommunen efter valet den 14 september ska vi göra allt vi kan för att punkt efter punkt infria löftena i detta handlingsprogram – ett framtidskontrakt med karlskronaborna som vilar på fyra grundsatser:

  • En aktiv näringspolitik för tillväxt, fler företag och fler jobb
  • En klok skolpolitik där god pedagogik och bättre resultat är vägledande för allt arbete i och med skolan
  • En trygg välfärd där respekt, kvalitet och kommuninvånarnas behov styr
  • Ett ansvarsfullt ledarskap och ordning och reda i ekonomin