Våra revisorer

Revisorer för Socialdemokraterna i Karlskrona väljs av årsmötet för en tid på ett år.

Ordinarie

  • Lars Brissmalm
  • Ulrica Svensson
  • Ann-Charlotte Svensson