Stadgar

Stadgarna är föreningens lagbok. Här finner du regler och ordningar som vi har att följa i föreningen ”Karlskrona Arbetarekommun”.

Läs våra stadgar (PDF 443 KB)