Vårt parti

Vårt parti utgörs av en mängd olika socialdemokratiska föreningar. Tillsammans organiseras de på kommunal nivå genom Karlskronas arbetarekommun som vi till vardags kallar Socialdemokraterna i Karlskrona.

Arbetarekommunen bestämmer partiets kommunalpolitik, d.v.s. den politik våra förtroendevalda ska driva i Karlskrona. Arbetarekommunen leds av en styrelse där socialdemokrater från hela kommunen ingår. Vilka de är kan du se under rubriken ”Vår styrelse”.

Vi har ett stort antal förtroendevalda inom kommun-, landstings- och riksdagspolitiken. De flesta av dem är fritidspolitiker och engagerar sig politiskt vid sidan av sin ordinarie sysselsättning. Ett fåtal – såsom vårt kommunalråd Patrik Hansson – är heltidspolitiker.