Avanti

S-föreningen Avanti har som ambitionen att ständigt söka nya politiska diskussioner såväl inom föreningen som utanför för att påverka det egna partiet och samhället. Föreningen försöker hitta nya vägar och nya sätt att diskutera politik varför de flesta av våra möten inte har traditionella former. Låter detta som föreningen för dig –  hör av dig till Karlskrona arbetarkommun eller till vår ordförande.

Avantis styrelse

  • Ordförande – Ida Larsson
  • Kassör – Cristoffer Oxelborn
  • Sekreterare – Lars Brissmalm
  • Ledamot – Iren Bahtijaragic
  • Adjungerad – Annah Pripp
  • Adjungerad – Sonny Bengtsson
Vi har även en Facebooksida och en hemsida för medlemmar där vi delar information och diskuterar aktuell politik.