Hässlegården och Torskors S-förening

Hässlegården och Torskors S-förening är en förening där vi har ett gemensamt intresse = att prata politik. Vi är som en intresseförening och har ingen större utåtriktad verksamhet. Vi är en ganska liten förening och har ingen egen samlingslokal. Är du intresserad av att gå med i vår förening så ta kontakt med någon av nedanstående.

Vår styrelse

  • Ordförande – Bo Blomqvist
  • Vice ordf – Lotta Törnström
  • Sekreterare – Jan Elmqvist
  • Kassör – Claes-Urban Persson
  • Ledamot – Patrik Hansson
  • Projektledare – Sattar Zad
  • Konsult – John-Erik Danerklint