Lyckeby S-förening

Detta är föreningen för dig som bor i Lyckeby-området. Vi har medlemsmöten ungefär sex gånger om året där vi diskuterar aktuella kommunal- och landstingspolitiska frågor, skolan och det politiska läget. Vi nominerar till olika uppdrag och lägger förslag till Karlskrona arbetskommun. Alla våra möte börjar kl. 18.30 i Lyckeby Folkets hus (gamla brandstationen vid bron över Lyckebyån).

Är du intresserad av att bli medlem i vår förening så hör av dig till Karlskrona arbetarkommun eller till någon av oss i styrelsen.

Vår styrelse

Ordförande – Ann-Christine Denebo

Kontakta oss

Ann-Christine Denebo
telefon: 0455 – 283 29