Mellanstadens S-förening

Detta är s-föreningen för dig som bor i Mellanstaden. Är du intresserad av att bli medlem så hör av dig till Karlskrona arbetarkommun eller till någon av oss i styrelsen.

Under våren och hösten har vi studie/samtalskvällar torsdagar varannan vecka förutom en del föreningsmöte, utfärd och julfest.

Vår Styrelse

  • Orförande – Ann-Charlotte Svensson
  • Vice ordf – Kaj Jansson
  • Kassör – Georg Nydahl
  • Sekreterare – Jarl Svensson
  • Ledamot – Bo Jönsson
  • Ledamot – Morgan Mattsson
  • Ledamot – Eva Henningsson
  • Ledamot – Bassem Khalid
  • Ledamot – Hind Abdul Wahab
  • Ledamot – Morgan Pettersson

Kontakta oss

Ann-Charlotte Svensson
telefon: 0455-275 10, 0709-94 31 81
E-post:ann_charlotte.svensson@comhem.se

Kaj Jansson
telefon: 0455-194 79

Jarl Svensson
telefon: 0455-275 10
e-post: jarl.svensson@comhem.se
Georg Nydahl
telefon: 0455-210 54