Nättraby

Är du intresserad av att bli medlem i vår förening så hör av dig till Karlskrona arbetarkommun eller till någon av oss i styrelsen

Vår styrelse

 • Ordförande – Helene Gustafsson
 • Sekreterare – Magnus Johansson
 • Kassör – Lars Hildingsson
 • Ledamot – Kalle Sandström
 • Ledamot – Björn Fries
 • Ledamot – Kenneth Nyström
 • Ledamot – Jonas Lindström
 • Ledamot – Thomas Karlsson
 • Ledamot – Lennart Persson

Revisorer

 • Revisor – Ibert Lilja
 • Revisor – Per-Åke Roysson
 • Revisorsersättare – Leif Andersson

Kontakta oss

Helene Gustafsson
telefon: 0709-59 03 80

Magnus Johansson
telefon: 0708-10 98 50

Lars Hildningsson
telefon: 0706-23 02 56,
e-post: lars.hildingsson@byggnads.se

Du hittar oss också på Facebook. Där kan du se när vi har möten och även delta i diskussioner om vad vi vill göra i Nättraby.