Rödeby Kvinnoklubb

Föreningen bildades 1937 och medlemmarna har varit aktiva i många nämnder
och styrelse. Medlemsmöte har man den 2:a onsdagen i månaden då man ofta har någon
gästföreläsare eller så gör man studiebesök. Föreningen ingår i S-Kvinnor Blekinge och vi arbetar
tillsammans med Rödeby S-föreningen och har ofta torgmöte och andra trevliga sammankomster.
Litauenprojektet där vi hjälper flickor till utbildning efter gymnasiet, har nu övertagits från S-Kvinnor.
Vi värnar också om samhället och följer med i vad som händer både i stort och smått.

Vår styrelse

  • Ordförande: Ingegerd Holm
  • Vice ordförande: Siv Majing
  • Kassör: Maj-Lis Nilsson
  • Sekreterare: Birgit Johansson
  • Studieorganisatör: Monika Karlsson
  • Ledamot: Astrid Lundberg
  • Ersättare: Birgitta Friberg och Märit Nilsson.

Kontakta oss

ingegerd_holm@msn.com