S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv. S-kvinnor arbetar för internationell solidaritet med världens kvinnor och driver internationella projekt. S-kvinnor utbildar medlemmar för politiskt arbete. S-kvinnor organiserar kvinnor i hela Sverige. Tillsammans är vi cirka 7000 kvinnor. Som S-kvinna är du också medlem i det socialdemokratiska partiet.
Som S-kvinnor har vi samma utgångspunkt. Samhället går att förändra! En jämställd värld är möjlig!

Vår förbundsordförande är Carina Ohlsson Vår distriktsordförande är Chatarina Holmberg Vår klubbordförande är Eva-Lotta Altvall   S-kvinnor Karlskrona bildades som Karlskrona Socialdemokratiska Kvinnoklubb år 1919.

Vår styrelse

  • Ordförande – Eva-Lotta Altvall
  • Kassör – Birgitta Möller
  • Ledamot – Camilla Persson
  • Ledamot – Chatarina Holmberg
  • Ledamot – Jeanette Håkansson
  • Ledamot – Katarina Möller
  • Ledamot – Lena Tvede
  • Ledamot – Sandra Bizzozero
  • Ledamot – Susanne Sjöström

Kontakta oss

E-post: skvinnor.karlskrona@gmail.com