Trossö Socialdemokratiska Förening

Trossö S-förening grundades 1977 och vi är anslutna till Karlskrona Arbetarekommun. Vi har ett hundratal medlemmar bosatta huvudsakligen i stadens centrala delar och våra möten brukar vara på Folkets hus vid Hoglands park. Verksamheten är främst uppbyggd kring aktiviteter som temakvällar, studiecirklar, studiebesök och torgmöten. Många gånger har vi samarrangemang tillsammans med andra organisationer och aktörer. Vår förening välkomnar gärna nya medlemmar och vi nominerar också personer till olika uppdrag.

Planerad verksamhet 2016

Vår styrelse

Ordförande: Roland Andreasson
Vice ordförande: Billy Peltonen
Sekreterare: Per Löfvander
Kassör: Birgitta Möller
Ledamöter: Ann-Mari Sternulf, Anders Persson och Sven Siwe
Ersättare: Rikard Jönsson, Per-Anders Nygård och Ivar Wenster

Kontakta oss

Roland Andreasson
r.a.29985@telia.com
0730-46 52 37